Canti Vaishnava 
Bhajahure mana
Dainya Prapatti
Jaya Radha Krishna giti
Markine Bhagavata dharma
Preghiera piedi Loto Krishna
Sri Dasavatara stotra
Sri Guru parampara
Sri Radhika stava
Sri Sri Damodarastaka
Sri Sri Gaura Nityanander
Sri Sad gosvamy astaka
Sri Sri Siksastaka
Sri Tulasi arati
Sri Vraja dhama maimamrita
 Canti Giornalieri 
Gaura arati kirtana
Govinda
Jaya Radha Madhava
Prasada sevaya
Preghiera Sri Nrisimha
Prema dhvani
Sri Guru vandana
Sri Nrisimha Pranama
Sri Sri Gurv astaka
Sri Tulasi puja kirtana
Sri Tulasi Pradaksina mantra
Sri Tulasi Pranama
 Preghiere Giornaliere 
Abhidheya adhideva Pranama
Mangalacarana
Prayojana adhideva Pranama
Sambandha adhideva Pranama
Sri Baladeva Pranama
Sri Gauranga Pranama
Sri Guru Pranama
Sri Krishna Pranama
Sri Nityananda Pranama
Sri Panca tattva Pranama
Sri Radha Pranama
Sri Rupa Pranama
Sri Vaisnava Pranama
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Pranama
Srila Bhaktivinoda Pranama
Srila Gaurakisora Pranama
Srila Jagannatha Pranama
Srila Prabhupada Pranama
 Preghiere di Bhakti Vinoda Thakura 
Bhoga arati
Gay Gaura Madhur svare
Gopinatha
Gurudeva
Jiv jago
Kabe habe bolo
Manasa deha geha
Narada Muni
Ohe vaisnava Thakura
Radha Krishna bol
Siddhi lalasa
Suddha bhakata carena renu
Thakura Udilo aruna
Thakura Vibhavari sesa
Tumi Sarvesvaresvara
Vidyara vilasa
Yasomati nandana
 Canti di Narottama dasa Thakura 
Gaura Pahou
Ista deve vijnapti
Lalasamayi prarthana
Manah siksa
Nama sankirtana
Sakhi vrinde Vijnapti
Saparsada bhagavad viraha janita vilapa
Savarana sri gaura mahima
Savarana sri gaura pada padme Prarthana
Sri Rupa Manjari pada
Vaisnave Vijnapti
Vasanti rasa